Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Административные процедуры

Выпіска з Пераліку адміністрацыйных працэдур*,якія выконваюцца ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Республікі Беларусь

ад 26 красавіка 2010 года № 200

дзяржаўнай установай адукацыі “Сярэдняя школа № 21 імя М.Ф.Гастэлы г. Мінска”

 

Назва       адміністра-цыйнай працэдуры Дакументы і (або) звесткі, якія прадстаўляюцца грамадзянінам для вы­канан-ня адміністрацыйнай працэдуры** Памер платы, якая бярэцца пры выкананні адміністра-цыйнай пра­цэдуры*** Максімальны тэрмін выканання адміністрацый-най працэдуры Тэрмін дзеяння даведкі, іншага дакумента (рашэння), якія вы­даюцца (прыма­юцца) пры выкананні адміністра-цыйнай працэдуры Службовая асоба, якая вядзе прыём грамадзян па выкананні працэдуры і час прыёму
1 2 3 4 5 6
20. Выдача дублікатаў:         1) сакратар,т. 2847582, панядзелак – пятніцаз 9 да 12 гі з 14 да 17 г 2)  дырэктар,т. 2882221, серада з 14 да 20 г  
20.1. дакумента аб адукацыі:        
пасведчання аб агульнай базавай адукацыі - заява з указаннем прычын страты даку­мента або прывядзення яго ў нягоднасць;
- пашпарт або іншы дакумент, які свед­чыць асобу;
- дакумент, які прыйшоў у нягоднасць – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у ня­годнасць;
- дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы
 0,1 базавай   велічыні 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц  бестэрмінова
атэстата аб агуль­най сярэдняй адукацыі - заява з указаннем прычын страты даку­мента або прывядзення яго ў нягоднасць;
- пашпарт або іншы дакумент, які свед­чыць асобу;
- дакумент, які прыйшоў у нягоднасць – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у ня­годнасць;
- дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы
 0,1 базавай   велічыні  15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц  бестэрмінова
20.2. дадатку да дакумента аб адукацыі - заява з указаннем прычын страты даку­мента або прывядзення яго ў нягоднасць;
- пашпарт або іншы дакумент, які свед­чыць асобу;
- дакумент, які прыйшоў у нягоднасць – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у ня­годнасць;
 бясплатна 1 дзень з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц  бестэрмінова
1 2 3 4 5 6
20.3. пасведчання аб спецыяльнай адукацыі - заява з указаннем прычын страты даку­мента або прывядзення яго ў нягоднасць;
- пашпарт або іншы дакумент, які свед­чыць асобу;
- дакумент, які прыйшоў у нягоднасць – у выпадку, калі дакумент прыйшоў у ня­годнасць;
- дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы
 0,1 базавай   велічыні 15 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый – 1 месяц  бестэрмінова  
21. Выдача ў сувязі са змяненнем палавой прыналеж-насці:         1)сакратар,т. 2847582, панядзелак – пятніцаз 9 да 12 гі з 14 да 17 г 2) дырэктар,

т. 2882221, серада

з 14 да 20 г

 
21.1. дакумента аб адукацыі і дадатку да яго (пры яго наяўнасці) - заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які свед­чыць асобу;
- раней выдадзены дакумент;
- дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы
0,1 базавай велічыні – за пасведчанне аб агульнай базавай аду-кацыі, атэстат аб агуль-най сярэдняй адукацыі 15 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, ін-шых арганізацый – 30 дзён бестэрмінова
21.2. пасведчання аб спецыяльнай адукацыі - заява;
- пашпарт або іншы дакумент, які свед­чыць асобу;
- раней выдадзенае пасведчанне аб спе­цыяльнай адукацыі;
- дакумент, які пацвярджае ўнясенне платы
0,1 базавай   велічыні 15 дзён з дня падачы заявы, пры неабходнасці запыту дакументаў і (або) звестак ад іншых дзяржаў-ных органаў, ін-шых арганізацый – 30 дзён  
22. Выдача даведкі аб тым, што грамадзянін з’яўляецца наву­чэнцам або выхаванцам установы адука-цыі (з указаннем іншых неабходных звестак, якімі валодае ўстанова адукацыі)    ---------------------     бясплатна у дзень звароту    6 месяцаў сакратар,т. 2847582, панядзелак – пятніцаз 9 да 12 гі з 14 да 17 г Магчыма за-казаць давед-ку загадзя па тэл. 2847582і атрымаць яе з 8 да 18г ў гэты  ж або на наступны дзень  
1 2 3 4 5 6
23. Прыняцце ра­шэння аб вызваленні або зніжэнні платы за карыстанне падруч-нікамі і навучальнымі дапаможні-камі навучэнцамі і навучаль-нымі дапаможнікамі выхаванцамі - заява з указаннем падставы для вызва­лення або зніжэння платы;
- пасведчанне інваліда – для сем’яў, у якіх адзін ці абодва з бацькоў інваліды І або ІІ групы;
- пасведчанне аб нараджэн-ні – для асоб, якія з’яўляюцца дзецьмі асоб, пералічаных у падпунктах 3.2, 3.4 і 3.7 пункта 3 і пункце 10 артыкула 3 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб дзяржаўных са­цыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый грамадзян”;
- пасведчанне інваліда аб праве на ільготы бацькоў, пасведчанне аб праве на ільготы або даведка аб праве на ільготы – для членаў сем’яў асоб, пералічаных у падпунктах 3.2, 3.4 і 3.7 пункта 3, пункце 10 і падпунктах 12.2 і 12.3 пункта 12 ар­тыкула 3 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб дзяржаўных сацыяльных ільготах, правах і гарантыях для асобных катэгорый гра­мадзян”;- пасведчанне інваліда – для дзяцей-інвалідаў ва ўзросце да 18 гадоў, інвалідаў з дзяцінства;
- выпіска з медыцынскіх дакументаў – для дзяцей, якія пакутуюць на анкалагічныя захворванні або на сухоты;
- пасведчанне мнагадзетнай сям’і;
бясплатна да 1 верасня з 1 верасня да за­канчэння наву­чальнага года  намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце,т. 3349407, панядзелак – пятніца з 9 да 16 г  або па дамоўле-насці ў іншы час  
* Іншыя працэдуры выконваюцца па заявах грамадзян, якія знаходзяцца або знаходзіліся раней у працоўных адносінах з ДУА “Сярэдняя школа № 21 імя М.Ф.Гастэлыг. Мінска”. Поўны пералік адміністрацыйных працэдур знаходзіцца ў сакратара.
** Іншыя дакументы і (або) звесткі, неабходныя для выканання адміністрацыйнай працэдуры, па запыце школы ва ўстаноўленым парадку прадстаўляюцца дзяржаўнымі органамі, іншымі арганізацыямі, да кампетэнцыі якіх адносіцца іх выдача, а таксама могуць быць прадстаўлены грамадзянінам самостойна. Ад грамадзяніна могуць быць запатрабаваны дакументы, якія пацвярджаюць яго паўнамоцтвы, калі з заявай звяртаецца прадстаўнік зацікаўленай асобы, а таксама іншыя дакументы ў выпадках, адзначаных у пункце 2 артыкула 15 Закона Рэспублікі Беларусь “Аб асновах адміністрацыйных працэдур”.
*** У выпадку поўнага вызвалення грамадзяніна ў адпаведнасці з заканадаўствам ад унясення платы, якая бярэцца пры выкананні адміністрацыйнай працэдуры, грамадзянін замест дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, прадстаўляе дакумент, які пацвярджае права на такое вызваленне, а ў выпадку частковага вызвалення акрамя дакумента, які пацвярджае ўнясенне платы, – дакумент, які пацвярджае права на частковае вызваленне.

Разделы сайта